A2 uit de competitie.

Gisteren hebben de leiders, trainers van resp. A1, A2, B1, B2 en Jeugdbestuur overleg gevoerd over hoe om te gaan met het ernstige tekort aan spelers binnen de A2.

We hebben gekeken naar de huidige samenstelling van de teams en hebben helaas moeten constateren dat er geen voltallig A2 team is te formeren.

Er is daarom besloten om de A2 uit de competitie te halen en de resterende 5 spelers van de A2 onder te brengen bij een van de eerder genoemde teams.

De betrokken spelers worden hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

 

We betreuren dat we deze beslissing hebben moeten nemen, maar de continue afhankelijk van andere teams maakt het functioneren van een team onwerkbaar.

 

Leiders, trainers A1, A2, B1, B2 en Jeugdbestuur

Deel dit bericht: