Aankondiging ALV

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Sportclub Purmerland zal worden gehouden in het clubgebouw op:

Woensdag 28 oktober 2015, aanvang 20.00 uur.

Agenda

1) Opening

2) Notulen van de ALV van 18 maart 2015
Notulen van de ALV van 7 mei 2015

3) Jaaroverzicht voorzitter

4) Financieel overzicht penningmeester
a) Financieel verslag seizoen 2013/2014 en seizoen 2014/2015
b) Rapportage kascommissie + verkiezing kascommissie

5) Jaarverslag jeugdcommissie

6) Jaarverslag seniorencommissie

7) Verslag kantinecommissie
Pauze

8) Bestuursverkiezing
Voorzitter: Dennis van den Akker (5 jaar, aftredend, niet herkiesbaar)
Secretaris: Gijs/Els van Heeringen (7 jaar, aftredend, niet herkiesbaar)
Penningmeesters: Ronnie Segers (5 jaar, aftredend, niet herkiesbaar)
Seniorenzaken: Danny Bakker (aftredend, niet verkiesbaar)
Jeugdzaken : Jos Jonker/Bart Hendriks
Algemene zaken : Vacature
Kantinezaken : Brenda Jagtman (4 jaar, aftredend, niet herkiesbaar)

De volgende kandidaten hebben aangegeven een bestuur te willen vormen en zijn verkiesbaar:
Maarten Ligthart (voorzitter), Paul Arts (secretaris), Hamadi Zaghdoudi (penningmeester), Simon Bosschieter (senioren), Bart Hendriks (jeugd), Yolanda vd Akker/Ingrid Eijben (kantinecommissie), Jos Jonkers (algemeen). Tegenkandidaten kunnen zich voor de pauze melden bij de secretaris.
9) Introductie nieuw bestuur

10) Rondvraag

11) Sluiting

De notulen van voorgaande vergaderingen kunnen worden opgevraagd via secrscp@gmail.com

Deel dit bericht: