AVG

Zoals uw weet is vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

De AVG houdt in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden en vrijwilligers. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens.

SC Purmerland neemt de privacy van haar leden uiteraard zeer serieus en wij zijn dan ook al enige tijd bezig geweest om zo goed mogelijk aan de nieuwe wetgeving te voldoen.

Bij SC Purmerland werken veel vrijwilligers, maar de groep van vrijwilligers die in directe zin met veel data werken, zoals het leden- en sponsorbestand, maar ook met de evenementen zoals een voetbalkamp, is beduidend kleiner.

SC Purmerland probeert dit zo zorgvuldig mogelijk te doen. Daarom hebben wij een privacy policy opgesteld. En in een verwerkingsregister brengen we daarnaast in kaart welke data we verwerken, wie waar bij kan en hoe lang informatie bewaard blijft.

Soms is het erg lastig om aan de ingewikkelde wetgeving te voldoen. Bijvoorbeeld omdat het door de KNVB verplicht te gebruiken programma Sportlink er nog niet op is ingericht om bepaalde data na verloop van tijd automatisch te verwijderen. Hoe houd je immers van al je leden bij wie wel en niet op de foto wil voor PR-doeleinden?

Aan de hand van de door de KNVB beschikbare tool hebben wij echter dit proces doorlopen en hebben de maatregelen genomen die nodig zijn om aan de wet te voldoen.

 

Het bestuur

Deel dit bericht: