Hoofdbestuur / Jeugd & Senioren

Hoofdbestuur

Naam Functie Telefoon Email
Maarten Ligthart Voorzitter 06-11245330 maarten.scp@gmail.com
Paul Arts Secretaris 06-53388657 Secrscp@gmail.com
Hamadi Zaghdoudi Penningmeester 06-20123456 Hamadizaghdoudi@me.com
Vacant Jeugdzaken voorzitterjeugdscp@gmail.com
Jan Groen Algemene Zaken 06-51525829 jan@bakkerbv.nl
Simon Bosschieter Seniorenzaken 06-57320689 seniorenc.scp@gmail.com
Ingrid Eijben / Yolanda v.d. Akker Kantinezaken 06-53589937 /06-28257835 kantinecommissie.scp@gmail.com

 

Jeugd

Naam Functie Telefoon Email
Paul Arts Coördinator  / Bestuurslid 06-53388657 secrscp@gmail.com
Bianca van Dijk Ledenadministratie Jeugd leden.jeugd.scp@gmail.com
Saskia Grosmann Coördinator D, E en F-pupillen coordinatorscpurmerland@gmail.com
Bianca van Dijk & Saskia Grosmann Wedstrijdsecretariaat jeugd wedstr.secr.scp@gmail.com
Bas Hillecamp Coördinator A, B en C Junioren scpcoordinatorabc@gmail.com
Marcel Teinisse Materialen voor de Jeugd materiaalscp@gmail.com

Seniorencommissie

Naam Functie Telefoon Email
Pieter Bosschieter Secretaris Senioren seniorenc.scp@gmail.com
Theo Bosschieter Algemene Zaken Senioren seniorenc.scp@gmail.com
Danny Bakker Wedstrijdsecretaris Senioren dannybakscp@gmail.com
Simon Bosschieter Voetbaltechnische zaken Senioren 06-57320689 seniorenc.scp@gmail.com
Linda Hoekman Coördinator Dames seniorenc.scp@gmail.com
Vacant Algemene Zaken Senioren
Ledenadministratie Senioren

 

Zaalvoetbal

Naam Functie Telefoon Email
Jaco Schutte Secretaris Zaalvoetbal 06-29608008 jschutte@zonnet.nl