Jubilea 2017

Simon Segers 50 jaar lid .
Simon is sinds jaar en dag verbonden aan Purmerland zoals zo vele van zijn broers en zusters en hierdoor heeft Simon een hele staat van dienst na zijn actieve periode als voetballer. Met uitzondering van zijn optreden bij de krijgsmacht heeft Simon heel veel voor de club betekend en was de eerste die het diploma jeugd voetbal trainer c q leider heeft gehaald en dit vol overgave heeft overgebracht aan de jeugd van Purmerland die daar heel veel van geleerd hebben. Elke maand is Simon aanwezig op de jeugd bestuur vergaderingen waarop hij ook op een positieve manier zijn stempel heeft gedrukt . Jarenlang heeft Simon samen met zijn vrouw Sitie de redactie gedaan van het clubblad wat een wekelijks gebeuren is want de PC bestaat nog niet bij ons. Nog steeds is Simon daarna  bezig voor onze club en heeft ook zitting genomen in de jubileum commissie van ons 75 jarig bestaan in 2008 waar hij de nodige financiële middelen heeft binnen gehaald en in de organisatie duidelijk met broer Martin aanwezig is geweest. Als vaste bar medewerker timmert Simon aan de weg en heeft stipt op tijd de koffie klaar en de verdere werkzaamheden als er een dienst gedraaid wordt,, ook elke maandagmorgen om 7 uur is hij paraat om kleedlokalen te schrobben met Rinus Cruyff en achter de bar wekelijks alles in orde te brengen, vuilnisbakken langs de velden te legen, het glas naar de glasbak te brengen enz enz . Een vrijwilliger die veel met de club op heeft en ook nog iedere vrijdag avond aan het biljarten is. Simon we hopen dat je het nog jaren zult doen in de toekomst en in goede gezondheid . Gefeliciteerd .

Gijs Roeleveld 50 jaar lid .
Gijs is ook vanaf de eerste jeugdelftallen begonnen bij Purmerland toen er nog geen F pupillen waren  en met vele jongens van het dorp Purmerland en Den Ilp heeft Gijs na de jeugd nog lange tijd in de senioren gevoetbald en tijdens zijn actieve periode ook nog in het toenmalige senioren bestuur gezeten met een ondankbare functie om de boete van spelers te innen die zich in een wedstrijd misdragen hebben  maar het gaat Gijs goed af en samen met Aline die penningmeester is heeft Gijs dit vele jaren gedaan. Gijs die zijn huis gebouwd heeft in het Noord einde van Landsmeer en dus uit Purmerland is vertrokken is toch altijd lid gebleven van de club waarvoor dank. Ook Gijs hopen we nog veel te ontmoeten bij de club en bij
deze ook gefeliciteerd .

Paul Gaaff 50 jaar lid .
Paul is net als Gijs al jong begonnen met voetballen en dat zal wel te maken hebben met zijn vader Cor die ook bij Purmerland voetbalde en jaren Consul van onze velden is geweest voor de K.N.V.B. Paul is een goede voetballer geweest en heeft in vele wedstrijden voor Purmerland 1 een vaste waarde betekend. Sterk aan de bal en een stevig postuur is Paul moeilijk van de bal te krijgen. Bestuurlijk heeft Paul ook veel betekend voor de club en als secretaris in het hoofdbestuur heeft Paul als contact man met de K.N.V.B. dat toen nog het kantoor had als afdeling Noord – Holland in Alkmaar vele zaken aan de hand gehad en opgelost. Ook is Paul direct in het jubileum gebeuren van het 50 jarig bestaan gekomen in 1983 wat ook toen een daverende feestweek is geweest . De laatste jaren is Paul betrokken geweest als contact man voor de reclame bord houders en de verdere nazorg ervan met hulp van Simon Segers die zorgde dat alles voor elkaar kwam. Paul ook jij gefeliciteerd en we hopen je nog vaak te ontmoeten bij ons cluppie .

Dick Bosschieter 50 jaar lid .
Dick heeft ook zij hele jeugd in Purmerland gevoetbald en zoals het vaak gaat meerdere functies bij de club gehad . De vader van Dick heeft toen wij nog gemeente Ilpendam waren een groot aandeel gehad in de realisering van het 2 e veld omdat vader Gerrit zitting had in de gemeenteraad en een doorslag evende functie heeft gehad om het voor elkaar te krijgen want
aan deze kant van het kanaal was alles anders als de overkant bij Ilpendam, nu moet er eigenlijk een 3e veld komen want we worden steeds groter.
Na zijn voetbal periode is Dick in het jeugdbestuur gekomen en heeft dit met veel elan gedaan als penningmeester. Toen tante Maartje stopte als leider bij de Dames heeft Dick het overgenomen en heeft hij met het team nog vele successen behaalt als trainer en leider en is Dick ook altijd lid  gebleven van Purmerland. Gefeliciteerd en nog veel goede jaren als lid
van de club.

P. K. Bosschieter 40 jaar lid .
Hoewel Peter altijd tussen 2 vuren ingezeten heeft , want het thuisfront was voor I .V .V . heeft hij toch gekozen voor Purmerland in zijn jeugd periode al is hij geen kei in het voetballen maar wel altijd met plezier gaat hij het na zijn actieve periode als scheidsrechter  proberen. Peter is nog aardig vergevorderd en brengt nu al een aantal jaren zijn kennis over aan de jonge leerling scheidsrechters bij Purmerland  en zodoende bij het team van Thuisfluiters. Peter we zijn blij dat je het goed voor hebt met de club en hopen nog jaren van jou diensten gebruik te mogen maken. Gefeliciteerd en hou het vol.

Erik Goedhart  40 jaar lid .
Erik die uit een voetbal familie komt want zijn vader en ooms Jan en Klaas hebben allemaal jaren in Purmerland 1 gespeeld als fanatieke spelers in de jaren dat de meeste niet wisten dat Purmerland bestaat. Erik heeft jaren in de jeugd gevoetbald maar niet zolang in de senioren mede door zijn werkzaamheden. Erik is de Smid van ons dorp en heeft al menige krijtwagen
en doel gerepareerd omdat hij een uitstekende bankwerker, draaier en lasser is. Ondanks dat Erik al lang niet meer voetbalt is hij toch lid gebleven van Purmerland en we hopen dat we als het nodig is een beroep op je kunnen doen als er weer iets gerepareerd moet worden . Erik al had je af bericht om te komen gefeliciteerd met het 40 jarig lidmaatschap het is TOP .

Allen krijgen een speld op het revers en een mooie bos bloemen uitgereikt en kan het feest los met dank aan alle vrijwilligers die het mogelijk maken dat  SC Purmerland een gezonde en leuke vereniging blijft want zonder deze mensen in welke vorm ook is het onmogelijk een vereniging gezond te houden .