Contributie 2017-2018

Het bestuur heeft de contributie voor het seizoen 2017-2018 als volgt vastgesteld:

 

 

 

 

 

 

 

 

De contributie is, conform het beleid, verhoogd met de prijsindex per juli 2017 (1,3%).

De helft van de contributie zal in de eerste week van oktober automatisch worden geïncasseerd, samen met het bedrag van Eur 10 voor het kledingplan.

Alle leden hebben op het lidmaatschapsformulier ingestemd met automatische incasso. Indien u echter toch geen prijs stelt op een automatische incasso, dan dient u vóór 1 oktober 2017 een e-mail te sturen aan de penningmeester: hamadizaghdoudi@me.com.

U dient dan zelf de helft van de contributie, vermeerderd met de Eur 10 voor het kledingplan, over te maken op NL52INGB0006622535 t.n.v. SC Purmerland onder vermelding van de naam van het lid en het elftal.

Indien u financieel niet bij machte bent om te contributie te voldoen, dan vragen wij u om dit bij de penningmeester kenbaar te maken.

De tweede helft van de contributie zal eind januari 2018 worden geïnd.

 

Deel dit bericht: