CORONA MAATREGELEN update d.d. 28 NOVEMBER 2021

Het kabinet heeft vanwege het toenemende coronacijfers nieuwe maatregelen bekendgemaakt, en dit raakt o.a. ons voetbal. Naast dat er toeschouwers niet langer meer zijn toegestaan op de accommodaties van amateurverenigingen, mogen de sportcomplexen van 5.00 uur tot 17.00 uur open zijn.

Omdat doordeweeks veel trainingen na 17.00 uur plaatsvinden houdt dit in dat deze niet door kunnen gaan. Het KNVB is het hier niet mee eens, omdat sporten o.a. de gezondheid en weerstand stimuleert. Het alleen spelen van de wedstrijden is niet verantwoord als er niet getraind kan worden. Om o.a. deze reden gaat KNVB in gesprek met het kabinet. Tot die tijd houden we de volgende maatregelen aan:

Ons sportcomplex is alleen geopend van 05.00 uur tot 17.00 uur.

Dit houdt in dat de trainingen vanaf 17.00 uur niet meer doorgaan. De teams waarbij de trainingen vanaf 17.00 uur gepland zijn, mogen (als er ruimte is in de planning) voor 17.00 uur plaatsvinden. Dit kan alleen in overleg met de coördinator voor de jeugd/senioren.

De trainingen (met name de jeugd) die reeds voor 17.00 gepland zijn bestaat de mogelijkheid (als dat het toelaat en in overleg met de coördinator voor de jeugd/senioren) om eerder te starten, zodat de trainingen ook op tijd kunnen stoppen.

In de ruimten waar er een coronatoegangsbewijs verplicht is, dus de sportkantine, kleedkamers, toiletten en bestuurskamer is het dragen van een mondkapje verplicht wanneer je je gaat verplaatsen.

Hieronder worden alle geldende maatregelen die van toepassing zijn voor SC Purmerland benoemd, lees deze dan ook aandacht.

Naar aanleiding van het overleg tussen KNVB en het kabinet hopen we meer duidelijkheid te kunnen geven.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Hieronder de Corona maatregelen die geldig zijn.

De algemene maatregelen blijven nog steeds actief, namelijk:

 • Was vaak en goed je handen. Voor en na het bezoek van het complex;
 • Schud geen handen, ook niet met medespelers en teambegeleiders;
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen (vanaf 18 jaar en ouder);
 • Blijft thuis bij klachten en laat u direct testen;
 • Zorg voor voldoende frisse lucht;

 • Heb je last van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak? Blijf thuis en laat je testen;
 • Informeer (telefonisch) jouw trainer/ teambegeleider als je deze klachten ondervindt en houdt hem/haar op de hoogte van de testuitslag;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens het sporten deze klachten ontstaan;
 • Houdt er rekening mee dat als je klaar bent met sporten gezien wordt als bezoeker en dien je vanuit die hoedanigheid de sportvelden en sportlocaties op de sportaccommodatie te verlaten;
 • In en om het veld is het niet toegestaan om te schreeuwen;
 • Volg de aanwijzingen op die vanuit het bestuur en vrijwilligers van de club worden gegeven.

Voor spelers jonger dan 18 jaar

 • Trainingen en wedstrijden binnen/buiten zijn toegestaan tot 17.00 uur;
 • Kleedkamers, toilet en douches zijn beschikbaar tot 17.00 uur;
 • Kom zodra het kan als speler op de fiets naar het sportcomplex;
 • Jongeren van 13 jaar en ouder dienen ten alle tijden 1,5 meter afstand aan te houden tussen speler en trainer (uitzondering tijdens het sporten);
 • Volg de aanwijzingen op die vanuit het bestuur en vrijwilligers van de club worden gegeven.

Voor spelers van 18 en ouder geldt:

 • Trainingen en wedstrijden binnen/buiten zijn toegestaan tot 17.00 uur;
 • Bij trainingen en wedstrijden binnen geldt voor spelers van 18 jaar en ouder dat je in bezit moet zijn van een coronatoegangsbewijs;
 • Maak je gebruik van de kleedkamers, toiletten, bestuurskamer, sportkantine of buitenterras geldt voor spelers van 18 jaar en ouder dat je in het bezit moet zijn van een coronatoegangsbewijs;
 • Volg de aanwijzingen op die vanuit het bestuur en vrijwilligers van de club worden gegeven;
 • Houdt ten alle tijden 1,5 meter afstand met als uitzondering tijdens het sporten.

Trainer/Leider

 • Namens de vereniging is op trainingsdagen en/of onderlinge oefenwedstrijden de trainer/leider de ‘corona-coördinator’, dit houdt in:
  • Informeer de spelers van 18 jaar en ouder dat zijn in bezit moeten zijn van een coronatoegangsbewijs in de volgende situaties:
   • Bij trainingen en wedstrijden binnen;
   • Voor gebruik kleedkamer;
   • Gebruik van de sportkantine, toiletten in de sportkantine of buitenterras;
  • Wijs de spelers erop dat na de training/onderlinge oefenwedstrijden de 1,5 meter geldt;
  • De trainer zal een speler bij overtreding van deze regels aanspreken op ongewenst gedrag en zal dit melden aan de jeugdcoördinatoren en/of bestuur;
  • Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht;
  • Wijs spelers op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen high fives;
 • Ten alle tijden dient er 1,5 meter afstand gehouden te worden tussen spelers en trainer;
 • De laatste trainingsgroep zal ervoor zorgen dat de veldverlichting uitgedaan wordt;
 • Verzoek voor wedstrijden voor een tijd en veld kunnen via het wedstrijdsecretariaat gestuurd worden.

Toeschouwers

 • Er mogen geen supporters/ ouders/ verzorgers tijdens de wedstrijden en trainingen op het complex aanwezig zijn.
 • Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. SC Purmerland verzoekt u met zo min mogelijk ouders te gaan.
 • Wel mogen de ouders de kinderen afzetten bij de toegangspoort.

1         ROL VAN DE SCHEIDSRECHTER

 • Schud geen handen;
 • Indien de 1,5-meter afstand niet gewaarborgd kan worden, maak afspraken met teammanagers/elftalleiders dat warming-up gedaan moet worden naast het eigen doel;
 • De grensrechtervlaggen dienen na afloop gereinigd en teruggelegd te worden bij de ballenpomp in de gang naar de sporthal;
 • De bestuursdienst is aanspreekpunt voor de scheidsrechter.

2         ROL VAN ‘CORONA-COÖRDINATOREN’

Namens de vereniging zijn de trainers tijdens de trainingsavonden/ oefenwedstrijden en op wedstrijddagen de bestuursdienst de ‘corona-coördinator’. Zij houden toezicht op naleving van dit protocol en zijn aanspreekpunt voor vragen m.b.t. de genomen maatregelen.

Zij zullen ook regelmatig evalueren met het bestuur over de praktische uitvoering van het protocol. Instructies van de ‘corona-coördinatoren’ dienen altijd opgevolgd te worden.

Maatregelen Sportkantine/ terras

De sportkantine valt onder regelgeving voor de horeca. De sportkantine/terras kan open tussen 5.00 uur en 17.00 uur. De sportbeoefeningen zoals Toneel, Biljarten e.d. vallen onder horeca. Deze sportbeoefeningen mogen alleen plaatsvinden binnen de gestelde horeca openingstijden. Door deze maatregelen zullen wij de sportkantine van maandag tot en met vrijdag niet openstellen.  

 • Van 18 jaar en ouder geldt voor toegang van de sportkantine en buitenterras een coronatoegangsbewijs;
 • Een vaste zitplaats is verplicht op 1,5 meter afstand.
 • Het aantal toegestane zitplaatsen is gelimiteerd op 5 m² per persoon, om de 1,5 meter. Dit geldt binnen en buiten;
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht bij verplaatsing binnen de kantine;
 • Van maandag tot en met vrijdag is de sportkantine gesloten;
 • De openingstijd van de sportkantine op zaterdag en zondag tot maximaal 17.00 uur.

De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn wij genoodzaakt om de accommodatie te sluiten.

Schade die de Sportclub lijdt door het handelen in strijd met die regels zal op de overtreders worden verhaald.

Laten wij met elkaar afspreken dat wij met zijn allen de aangescherpte coronaregels strikt na gaan leven, zodat op korte termijn de coronaregels kunnen worden afgezwakt en iedereen weer toegang krijgt tot onze accommodatie.

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!

Deel dit bericht: