Extra informatie SCPurmerland Mei 2015

Beschikbaarheid Accommodatie/Velden

Tweede veld
Het tweede veld zal vanaf 26 mei niet meer beschikbaar zijn voor wedstrijden of trainingen. Dit in verband met jaarlijks groot onderhoud door de gemeente.

Afsluiting sportcomplex 16 juni t/m 31 juli
Zoals ieder jaar wordt het sportcomplex volledig afgesloten voor alle activiteiten van 16 juni t/m 31 juli. Dat betekent ook geen vriendschappelijke potjes voetbal op het kunstgrasveld, het is absoluut verboden om in die periode op het sportcomplex aanwezig te zijn, anders dan voor de renovatie werkzaamheden.
Wij doen een dringend beroep op ouders van jeugdleden om hieraan mee te werken door uw kind(eren) duidelijk te maken dat het echt niet mag en hier ook mede op toe te zien.

Mocht door de verbouwing het complex eerder afgesloten wordt zal dit op de website aangegeven worden.

Laatste trainingen seizoen 2014/2015
Vanaf 26 mei stoppen de reguliere trainingen.
Als er behoefte is om door te trainen dit in overleg met de jeugdcommissie/ seniorencommissie zodat er overleg is ivm tijdstippen en dagen. Let op vanaf 15 juni mag er geen gebruik meer gemaakt worden van het complex.

Inleveren kleding/sleutels/jassen/ballen
Op maandag 15 juni, van 19.30 – 21.00 uur, dient de kleding/sleutels/jassen/ballen ingeleverd te worden.
De coördinatoren hebben een instructie ontvangen voor de leiders/trainers.
Als er leiders/trainers zijn die eerder hun kleding willen inleveren is dat ook mogelijk. Zij kunnen dan contact opnemen met Marco van Grevenbroek.

Contributie 2014- 2015
De tweede termijn van de contributie 2014 – 2015 is geïnd. Mocht blijken dat u deze niet betaald hebt kunt u het verschuldigde bedrag overmaken rekeningnummer NL52 INGB 0006 6225 35 t.n.v. SC Purmerland onder vermelding van je naam en geboortedatum.. De contributie bedragen staan op de website.
Wij willen u er wel op attenderen dat bij het uitblijven van de verschuldigde contributie u of uw kind in het nieuwe seizoen niet meer speelgerechtigd is.

Verbouwing
In de zomer stop zal er door de bouwcommissie doorgewerkt worden.
Klik hier voor verdere informatie.

Trainingspakken
Bestel je nieuwe trainingspak voor 8 augustus!. Klik hier voor verdere informatie!

Oud papier
De jeugdafdeling van S.C. Purmerland gaat de laatste zaterdag van de maand het oud papier ophalen, behalve in de maand juli. Het ophalen start om 8.45 uur bij de kantine van de voetbalclub. Er dienen 2 ouders per team worden opgegeven om het oud papier op te halen.
Hieronder het overzicht wanneer welk team er aan de beurt is.
30 mei A1
27 juni C1
Voor vragen kunt u contact op nemen met paulvolkers@pauladministraties.nl

Medewerkersavond
Het is inmiddels een vaste gewoonte om aan het eind van het seizoen een medewerkersavond te houden om alle vrijwilligers in de club te bedanken voor hun bijdrage. In verband met de voorgenomen verbouwing al dit evenement dit jaar niet plaatsvinden. Wij rekenen op uw begrip.

Sponsoring jeugdelftallen
De Jeugdcommissie doet een dringend beroep aan een ieder om onze jeugdteams te sponsoren. Een aantal contracten met jeugdteams loopt dit seizoen af. Daarnaast is er ook ruimte voor sponsoring van 3 nieuwe teams.
Wie oh wie biedt zich aan om een jeugdteam te sponsoren of te helpen bij het zoeken naar sponsors. Geïnteresseerden kunnen zich melden via voorzitterjeugdscp@gmail.com.

Teamindeling seizoen 2015/16 jeugd
Op de website staat binnenkort de voorlopige teamindeling voor het volgend seizoen. Deze teamindeling kan nog veranderen omdat er zich mogelijk nog nieuwe leden aanmelden van buitenaf, of omdat er vanuit de hoogste teams nog spelers doorschuiven. Voor de hoogste teams staat nu een groter aantal op de lijst waarmee de komende periode nog zal worden getraind.

********* SC Purmerland is opzoek naar Vrijwilligers! ***********

Bestuursfuncties
Zoals in de ALV aangekondigd zullen in de loop van dit kalenderjaar de voorzitter, penningmeester en secretaris allen hun functie neerleggen, voornamelijk vanwege te hoge (beroepsmatige) werkdruk. Het is dringend noodzakelijk dat kandidaten voor deze sleutelfuncties binnen de vereniging zich aanmelden en wel zo snel mogelijk, zodat een redelijke transitie periode kan worden benut om de overdracht van bestuurlijke taken zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dus als u interesse heeft in een van de genoemde functies, meldt u dan aan bij het secretariaat, secrscp@gmail.com. Informatie inwinnen over de inhoud van de functies is uiteraard geheel vrijblijvend.

Bestuursdienst
Voor het nieuwe seizoen zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die op de zaterdag of zondag de taak als bestuursdienst willen uitvoeren.
De werkzaamheden, ongeveer eens in de 6 weken, nemen slechts een dagdeel (maximaal 5 uur) in beslag.
Uw taken zullen voornamelijk bestaan uit het ontvangen van de bezoekende clubs, het gedeeltelijk invullen van de wedstrijdformulieren en het invullen van de uitslagen.
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie, dan kunt u contact met ons opnemen via secrscp@gmail.com

Jeugdscheidsrechters gezocht!
Wij zijn op zoek naar nieuwe jeugdscheidsrechters voor de jeugd. Als er jongens of meisjes zijn die de ambitie hebben om ook scheidsrechter te worden graag aanmelden!!!!
Lijkt het je leuk om scheidsrechter te worden meld je dan aan bij voorzitterjeugdscp@gmail.com.

Kantinediensten zaterdag en zondag
We hebben dit seizoen regelmatig problemen met de bezetting van de kantine o.a. omdat ouders en/of spelers verstek laten gaan bij het draaien van hun kantinedienst. Langs deze weg richten we nogmaals het verzoek aan ouders/spelers om de diensten volgens afspraak te draaien. Is iemand om wat voor een reden dan ook verhinderd, vraag dan of een andere ouder en/of speler van het team de dienst wil ruilen.
Vrijwilligers zijn ook nog steeds van harte welkom. Zij kunnen zich melden bij secrscp@gmail.com
Mede gezien de problemen die zich die zich dit seizoen voordoen, is het bestuur van plan om volgend seizoen de regels en afspraken omtrent kantinediensten aan te scherpen. Meer hierover volgt nog.

********* SC Purmerland is opzoek naar Vrijwilligers! ***********

Teamindelingen jeugd volgend seizoen
De Jeugdcommissie start binnenkort met de indeling van teams voor volgend seizoen. Dit zal in samenwerking met leiders, trainers en coördinatoren gebeuren.
Wij voorzien dat er volgend seizoen meer jeugdteams op zondag moeten spelen. Zoals het er nu uitziet zijn dat: 2 A-teams, 2 B-teams en 1 team MA. We bekijken hoe dit alles is in te passen in het programma op zondag.

Contributie 2015-2016
Tijdens de ALV van 18 maart j.l. is besloten om de contributies voor seizoen 2015 – 2016 voor alle leden met 5 % te verhogen. De aangepaste bedragen zullen t.z.t. op de website worden geplaatst.

Adreswijzigingen en mailadres!
Wij verzoeken alle leden dringend om wijzigingen in de administratieve gegevens (ook mobiel telefoon en mail adres) altijd door te geven aan de ledenadministratie van de jeugd en/of de senioren. Voor de actuele adressen van deze administratie kan men altijd terecht op de website.

Overschrijvingen/inschrijvingen
Wilt u zich aanmelden en/of overschrijven graag uiterlijk 31 mei 2015 de formulieren aanleveren bij de ledenadministratie. Ook deze dames zijn vrijwilligers en kunnen anders niet op tijd de spullen gereed hebben.

Verzoek Overschrijvingen/aanmeldingen/uitschrijvingen Jeugd
In het verlengde van de realisatie van nieuwe teamindelingen, hanteert de Jeugdcommissie 1 mei als uiterste over- en uitschrijvingsdatum.
Voor aanmelding is informatie te vinden op onze website: http://www.scpurmerland.nl/club/lidmaatschap/

Speeltijden zaterdag en zondag
Meer teams betekent ook meer speelmomenten. Omdat het aantal wedstrijden verder toeneemt, zullen we zeker op zaterdag maar ook op de zondag steeds later op de dag wedstrijden gaan spelen.
We hopen dat de verbouwing, waarbij o.a. 2 nieuwe kleedkamers worden gerealiseerd, ons ook wat meer lucht gaat geven op zeer drukke voetbaldagen.

 

VOG verklaring
Voor het nieuwe seizoen wil het Bestuur een VOG verklaring verplicht stellen voor alle leiders en trainers die met jeugd te maken hebben. De vereniging moet hier het e.e.a. aan voorbereiden. Het aanvragen van de verklaring wordt vanuit de KNVB gefaciliteerd en is gratis. Ook hierover volgt nog meer informatie.

Deel dit bericht: