Hennie de Graaf – van ter Meij .

Tot ons kwam van de week het bericht dat Hennie (voor de jeugd Tante Hennie in die tijd en Ome Nico ) op 84 jarige leeftijd is overleden . In de jaren 80 – 90 waren zij veel geziene mensen bij SC Purmerland . Mede omdat Peter er ook voetbalt en later de kleinkinderen, zijn zij samen erg betrokken geweest bij de club, voor hun op korte loopafstand van af de Pastorie waar zij jaren gewoond hebben.

Het is nog steeds zo dat als je van de weg af de Pastorie passeert dat je wel eens terug denkt aan hoe het toen was. Hennie die ook haar steentje bij draagt waar het maar kan en Nico ondersteund in wat er allemaal gedaan wordt voor de club. Altijd kan je een beroep op haar doen als het in haar vermogen ligt en dan doet zij het ook, een gastvrij mens en altijd bereid om te helpen: tijdens de Siem Wals toernooien en de sport en speldagen die we later weer hebben gedaan of het nou de punten telling is of assisteren in de keuken niets is voor haar teveel.Mede omdat Nico jeugd trainer is en leider van een pupillen team wast zij ook de shirtjes van de jongens want ook Daryl en Misty spelen bij de jeugd en dan heb je natuurlijk een stimulans om er bij te zijn. Zaterdags bij de jeugd en zondags bij het eerste kijken waar Peter in voetbalt dus kortom jaren aanwezig langs de lijn om hen aan te moedigen.

Zelf zat ik in het jeugdbestuur en heb Nico meegemaakt als een nestor die er wel kijk op had en ook met goede raad en daad de club vergaderingen bijwoonde en het gebeurde wel eens dat als we wegens ruimte gebrek niet in de bestuur kamer kunnen vergaderen… dan was het van kom maar bij ons en hebben we diverse malen in de serre gezeten. Hennie verzorgde ons prima met de koffie enz , enz , niets was haar te veel.

Hennie heeft Nico ook altijd gesteund in het werk wat hij gedaan heeft en als de vrouw achter de man staat gaat het goed en zo gebeurde het dat Nico ook de huis schilder van de vereniging wordt of hij nog niet genoeg te doen had maar er is erg veel achterstallig schilderwerk en is hij als het kan dagen bezig om alles weer netjes te schilderen want dat kon hij zowel binnen als buiten perfect.

Een heel gemis was het voor haar dat zij Nico moest missen en zijn zij later verhuist naar Purmerend en zo zien we Hennie alleen nog op de jaarlijkse toneel uitvoeringen en lag haar hart nog wel bij Purmerland . De laatste jaren kwam zij niet meer maar als ik Greet of Gerda zag dan dacht je toch weer aan haar en vraag je hoe is het met je moeder en hoorden we laatst dat het minder goed gaat met haar . Daarom gaan de gedachten wel eens terug naar de tijd dat zij op Purmerland woonden en veel hebben betekend voor SC Purmerland , waarvoor heel veel dank . Ook zij hebben er voor gezorgd,  al zijn zij bij velen niet bekend op dit ogenblik want de tijd verstrijkt,  maar wel bij de ouderen onder ons die weten wat Hennie en Nico voor de club gedaan hebben en zij samen wat in de kaart staat op het bankje zitten !

Wij wensen de kinderen ,  kleinkinderen en familie veel steun dit verlies te dragen .

 

Namens Sportclub Purmerland bedankt voor alles. ( J  v T .)

Deel dit bericht: