Parkeren

Met de groei van SC Purmerland, neemt ook de parkeer- en verkeersdruk toe.
In overleg met de Gemeente Landsmeer proberen we de overlast voor omwonenden waar mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door leden op te roepen zo veel mogelijk met de (brom)fiets naar het sportpark te komen. We zien tot ons genoegen dat steeds meer leden dat doen.
Met de donkere en koude maanden in het vooruitzicht, zal het autoverkeer naar SC Purmerland toenemen. Wij hebben de Gemeente Landsmeer daarom gevraagd om een tweede parkeerplaats te realiseren voor de bezoekers van SC Purmerland.
In aanvulling op de parkeerplaats bij Dorpshuis de Burcht, die plaats biedt aan circa 35 auto’s, is in oktober een tweede parkeerplaats gerealiseerd achter het tweede voetbalveld. Deze tweede parkeerplaats biedt ruimte aan ongeveer 30 auto’s. Ook de bewegwijzering naar de 2 parkeerplaatsen is aangepast. De bestuursdienst van SC Purmerland zorgt ervoor dat het hek naar het 2e veld tijdens speeldagen geopend is, zodat u vanaf deze parkeerplaats toegang heeft tot ons sportpark.
Wij willen onze leden en bezoekers die met de auto komen, vragen zo veel mogelijk gebruik te maken van de parkeerplaatsen bij De Burcht en daarmee de overlast voor de omwonenden tot een minimum te beperken.

Deel dit bericht: