Update Coronamaatregelen ingaande per 3 mei 2021

Update Coronamaatregelen ingaande per 3 mei 2021

Met een openingsplan opent het kabinet stap voor stap de samenleving. Bij elke stap verdwijnen er coronamaatregelen. Hoe snel het gaat hangt af van het aantal corona-patiënten in de ziekenhuizen. Het is daarom juist nu belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels houdt.

 • was vaak uw handen;
 • ga niet naar drukke plaatsen;
 • en laat u testen bij klachten.

Ook blijven de andere maatregelen tegen het coronavirus belangrijk.
Per 28 april is de avondklok niet meer van toepassing. Om deze reden heeft SportClub Purmerland zijn trainingstijden weer terug gedraaid naar de trainingstijden voor de corona-maatregelen.

Zie ook verder in dit document.

Wij willen wederom een dankwoord uitbrengen aan de leden, iedereen is de club trouw gebleven en daar zijn we erg trots op! Het zegt iets over de saamhorigheid van onze vereniging. Onderstaand lezen jullie wat de update van de overheid betekent.
Hou nog even vol beste leden en steun elkaar!
Nu er meer reisbewegingen rond de Sportclub Purmerland zijn willen wij degene die met de auto komen erop wijzen dat Parkeren bij de Burcht en achter het tweede veld mogelijk is.
Laten wij onze buren niet tot last zijn!

Het bestuur

 

Lees dan ook aandachtig de aangepaste coronamaatregelen van toepassing zijn voor SportClub Purmerland

Hieronder de Coronamaatregelen die geldig zijn

 • Het verbod op het spelen van wedstrijden voor seniorenteams en voor de jeugdteams tegen andere verenigingen.
 • Er zijn geen supporters / ouders / verzorgers toegestaan op het complex.
 • Binnen en buiten het complex bestaat een groep uit maximaal 2 personen van verschillende huishoudens
 • Kantines, kleedkamers, toilet en douches blijven gesloten.

Voor spelers jonger dan 18 jaar en ouders geldt:

 • Trainingen buiten zijn toegestaan.
 • Trainingen in de zaal zijn niet toegestaan
 • Wedstrijden zijn alleen toegestaan tegen teams van de eigen vereniging en op het eigen complex.
 • Kom al omgekleed naar de club en ga na afloop van het sporten direct naar huis en ga niet omkleden of douchen.
 • Neem je eigen bidon mee. Vul deze thuis!
 • Ga thuis naar het toilet deze zijn op de club afgesloten.
 • Kleedkamers zijn niet beschikbaar! Ook niet om je telefoon/sieraden neer te leggen of water te pakken!
 • Maximaal 2 begeleiders (trainer/leider/scheidsrechter/grensrechter) per team aanwezig op het complex. Ook bij onderlinge wedstrijden binnen de vereniging!
 • Er mogen geen ouders/verzorgers/toeschouwers op het complex aanwezig zijn.
 • Verzorgers/ouders dienen buiten het complex op hun kinderen te wachten. Het liefst in de auto.
 • Kom zodra het kan als speler op de fiets naar het sportcomplex.
 • In en om het veld is het niet toegestaan om te schreeuwen
 • Volg de aanwijzingen op die vanuit het bestuur en vrijwilligers van de club worden gegeven

Voor spelers van 18- 26 jaar geldt :

 • Het spelen van wedstrijden is niet toegestaan
 • Trainingen buiten zijn toegestaan.
 • Wedstrijden zijn alleen toegestaan tegen teams van de eigen vereniging en op het eigen complex
 • Ten alle tijden dient er 1,5 meter afstand gehouden te worden tussen spelers en trainer
 • Kom al omgekleed naar de club en ga na afloop van het sporten direct naar huis en ga niet omkleden of douchen.
 • Ga thuis naar het toilet deze zijn op de club afgesloten.
 • Kleedkamers zijn niet beschikbaar! Ook niet om je telefoon/sieraden neer te leggen of water te pakken!
 • Geen toeschouwers tijdens trainingen.
 • Neem je eigen bidon mee. Vul deze thuis!
 • In en om het veld is het niet toegestaan om te schreeuwen
 • Volg de aanwijzingen op die vanuit het bestuur en vrijwilligers van de club worden gegeven

Voor spelers van 27 jaar en ouder geldt :

 • Het spelen van wedstrijden is niet toegestaan
 • Trainingen buiten zijn toegestaan.
 • Trainingen zijn alleen toegestaan in vaste groepen van maximaal 4 personen op 1,5m afstand van elkaar
 • De vaste groepen dienen elke training gelijk te zijn van samenstelling ivm voorkomen verspreiding COVID19
 • Trainingsvormen enkel in groepen van 4 spelers
 • De groepen moeten onderling ruime afstand houden en mogen niet mengen
 • Ten alle tijden dient er 1,5 meter afstand gehouden te worden tussen spelers en trainer
 • Kom al omgekleed naar de club en ga na afloop van het sporten direct naar huis en ga niet omkleden of douchen.
 • Ga thuis naar het toilet deze zijn op de club afgesloten.
 • Kleedkamers zijn niet beschikbaar! Ook niet om je telefoon/sieraden neer te leggen of water te pakken!
 • Geen toeschouwers tijdens trainingen.
 • Neem je eigen bidon mee. Vul deze thuis!
 • In en om het veld is het niet toegestaan om te schreeuwen
 • Volg de aanwijzingen op die vanuit het bestuur en vrijwilligers van de club worden gegeven

Trainer/Leider

 • Maximaal 2 begeleiders (trainer/leider/scheidsrechter/grensrechter) per team aanwezig op het complex. Ook bij onderlinge wedstrijden binnen de vereniging!
 • Wedstrijden zijn alleen toegestaan tegen teams van de eigen vereniging en op het eigen complex. Verzoeken voor een tijd en veld kunnen via het wedstrijdsecretariaat gestuurd worden. Let op leeftijdsgrens of het mogelijk is!
 • Het is verboden voor teams, kratten met bidons te gebruiken. Iedere speler/trainer neemt zijn eigen gevulde bidon mee naar het voetbalveld. Voor en na de training handen
 • Wijs de spelers erop dat ze na de training/onderlinge oefenwedstrijden wedstrijd direct naar huis gaan;
 • Trainingen buiten zijn toegestaan.
 • De trainer zal een speler bij overtreding van de regels aanspreken op ongewenst gedrag en zal dit melden aan de jeugdoordinatoren en/of bestuur.
 • Ten alle tijden dient er 1,5 meter afstand gehouden te worden tussen spelers en trainer
 • Wijs spelers op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives.
 • De kleedkamers mogen niet gebruikt worden! Ook de gang naar de kleedkamers mogen niet gebruikt worden!.
 • Laat je team omgekleed naar de club komen.
 • Zorg dat je niet te vroeg bij trainingen of onderlinge oefenwedstrijden aanwezig bent. Zijn er nog wedstrijden aan de gang wordt je gezien als toeschouwer!
 • Er mogen geen ouders/verzorgers/toeschouwers op het complex aanwezig zijn.
 • Namens de vereniging is op trainingsdagen en/of onderlinge oefenwedstrijden de trainer/leider de ‘corona-coördinator’
 • Let goed op dat de regels gehanteerd worden naar leeftijdsgrens.
 • De laatste trainingsgroep zal er voor zorgen dat de veldverlichting uitgedaan wordt.

Algemeen:

 • Zorg voor 1,5 meter afstand tot anderen als je 18 jaar of ouder bent
 • Schud geen handen, ook niet met medespelers en teambegeleiders.
 • Was je handen thuis met (desinfecterende) zeep/lotion voor en na het bezoek van het complex
 • Heb je last van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?

Blijf dan thuis en laat je testen!

 • Informeer telefonisch jouw trainer / teambegeleider als je deze klachten ondervindt en houd hem op de hoogte van de testuitslag
 • Ga direct naar huis als er tijdens het sporten klachten ontstaan
 • In en om het veld is het niet toegestaan om te schreeuwen
 • Volg de aanwijzingen op die vanuit het bestuur en vrijwilligers van de club worden gegeven

 

De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn wij genoodzaakt om de accommodatie te sluiten.

Schade die de Sportclub lijdt door het handelen in strijd met die regels zal op de overtreders worden verhaald.

Laten wij met elkaar afspreken dat wij met zijn allen de aangescherpte coronaregels strikt na gaan leven, zodat op korte termijn de coronaregels kunnen worden afgezwakt en iedereen weer toegang krijgt tot onze accommodatie.

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!

Deel dit bericht: