Update Corona maatregelen ingaande per 18 augustus 2021

 

Met een openingsplan opent het kabinet stap voor stap de samenleving. Bij elke stap verdwijnen er corona maatregelen. Hoe snel het gaat, hangt af van het aantal corona-patiënten in de ziekenhuizen. Het is daarom juist nu belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels houdt:

 • was vaak uw handen;
 • ga niet naar drukke plaatsen;
 • en laat u testen bij klachten.

Ook blijven de andere maatregelen tegen het coronavirus belangrijk.

Wij willen wederom een dankwoord uitbrengen aan de leden, iedereen is de club trouw gebleven en daar zijn we erg trots op! Het zegt iets over de saamhorigheid van onze vereniging. Onderstaand lezen jullie wat de update van de overheid betekent.

Hou nog even vol beste leden en steun elkaar!

Nu er meer reisbewegingen rond de Sportclub Purmerland zijn, willen wij degene die met de auto komen erop wijzen dat Parkeren bij de Burcht en achter het tweede veld mogelijk is. Laten wij onze buren niet tot last zijn!

Wegens onderhoud aan het grasveld moeten wij u helaas meedelen dat het grasveld nog niet vrijgegeven is om te voetballen en/of te trainen.

Let op: Ons sportcomplex is inmiddels beveiligd met camera’s. Dit om de veiligheid van onze leden en vrijwilligers te bewaken, Het is goed dat iedereen hiervan bewust is.

 

Het bestuur

 

Lees dan ook aandachtig de aangepaste corona maatregelen van toepassing zijn voor SportClub Purmerland

 

Hieronder de Corona maatregelen die geldig zijn.

 

Voor spelers jonger dan 18 jaar

 • Trainingen en wedstrijden buiten zijn toegestaan.
 • Kleedkamers, toilet en douches zijn weer beschikbaar.
 • Kom zodra het kan als speler op de fiets naar het sportcomplex.
 • In en om het veld is het niet toegestaan om te schreeuwen.
 • Volg de aanwijzingen op die vanuit het bestuur en vrijwilligers van de club worden gegeven.
 • Ten alle tijden dient er 1,5 meter afstand gehouden te worden tussen speler en trainer.

Bezoekende vereniging van jeugdleden t/m 17 jaar

 • Wij vertrouwen erop dat u alle richtlijnen van het RIVM in acht neemt. Is dit niet het geval dan zal u van het sportcomplex verwijderd worden.
 • Kom het liefst op de fiets, maar komt u met de auto dan is er parkeergelegenheid bij de Burcht en achter het tweede veld. Laten wij onze buren niet tot last zijn!

Voor spelers van 18 en ouder geldt :

 • Trainingen en wedstrijden buiten zijn toegestaan.
 • In en om het veld is het niet toegestaan om te schreeuwen.
 • Volg de aanwijzingen op die vanuit het bestuur en vrijwilligers van de club worden gegeven.
 • Na de wedstrijd ben je bezoeker en geld de 1,5 m regel

Trainer/Leider

 • Verzoek Wedstrijden voor een tijd en veld kunnen via het wedstrijdsecretariaat gestuurd worden.
 • Wijs de spelers erop dat ze na de training/onderlinge oefenwedstrijden de 1,5m geldt.
 • De trainer zal een speler bij overtreding van de regels aanspreken op ongewenst gedrag en zal dit melden aan de jeugdoordinatoren en/of bestuur.
 • Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
 • Ten alle tijden dient er 1,5 meter afstand gehouden te worden tussen spelers en trainer.
 • Wijs spelers op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives.
 • Namens de vereniging is op trainingsdagen en/of onderlinge oefenwedstrijden de trainer/leider de ‘corona-coördinator’.
 • De laatste trainingsgroep zal er voor zorgen dat de veldverlichting uitgedaan wordt.

 

Rol van de Scheidsrechter

 • Schud geen handen
 • Indien de 1,5-meter afstand niet gewaarborgd kan worden, maak afspraken met teammanagers/elftalleiders dat warming-up gedaan moet worden naast het eigen doel.
 • De grensrechtervlaggen na afloop te reinigen en deze terug leggen bij de ballenpomp in de gang sporthal.
 • De bestuursdienst is aanspreekpunt voor de scheidsrechter.

 

Rol van ‘corona-coördinatoren’

Namens de vereniging zijn de trainers tijdens de trainingsavonden/oefenwedstrijden en op wedstrijddagen de bestuursdienst de ‘corona-coördinator’ zijn. Zij houden toezicht op naleving van dit protocol en zijn aanspreekpunt voor vragen m.b.t. de genomen maatregelen.

Zij zullen ook regelmatig evalueren met het bestuur over de praktische uitvoering van het protocol. Instructies van de ‘corona-coördinatoren’ dienen altijd opgevolgd te worden.

 

Maatregelen Sportkantine / terras

 • Een vaste zitplaats is verplicht op 1,5 meter afstand.
 • De bezoekers zijn verplicht om zich te registeren bij binnenkomst
 • De capaciteit is 100% maar wel op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit geldt binnen en buiten.
 • Optredens en beeldschermen zijn niet toegestaan, en er mag geen harde muziek gedraaid worden.

Algemeen:

 • Zorg voor 1,5 meter afstand tot anderen als je 18 jaar of ouder bent.
 • Schud geen handen, ook niet met medespelers en teambegeleiders.
 • Was je handen thuis met (desinfecterende) zeep/lotion voor en na het bezoek van het complex.
 • Heb je last van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?

Blijf dan thuis en laat je testen!

 • Informeer telefonisch jouw trainer / teambegeleider als je deze klachten ondervindt en houd hem op de hoogte van de testuitslag.
 • Ga direct naar huis als er tijdens het sporten klachten ontstaan.
 • In en om het veld is het niet toegestaan om te schreeuwen.
 • Volg de aanwijzingen op die vanuit het bestuur en vrijwilligers van de club worden gegeven.

 

De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn wij genoodzaakt om de accommodatie te sluiten.

Schade die de Sportclub lijdt door het handelen in strijd met die regels zal op de overtreders worden verhaald.

 

Laten wij met elkaar afspreken dat wij met zijn allen de aangescherpte coronaregels strikt na gaan leven, zodat op korte termijn de coronaregels kunnen worden afgezwakt en iedereen weer toegang krijgt tot onze accommodatie.

Link naar Pdf: Corona protocol per 18 aug 2021

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!

Deel dit bericht: