Verduurzamen SCP: hulp gezocht!

Binnen het programma “Duurzame Sportclubs” van de Omgevingsdienst IJmond heeft de Gemeente Landsmeer de ambitie uitgesproken om 1 sportclub 50% energie te laten besparen.

Sportclub Purmerland heeft zich hiervoor aangemeld en wij hebben een subsidie toegewezen gekregen om deze ambitie waar te maken. Met de subsidie kunnen we gebruiken om een rapport te laten opstellen door een gespecialiseerd bureau. Dit rapport moet leiden tot een pakket van maatregelen, waarmee SCP bijdraagt aan een duurzamere toekomst en tevens bespaart op de jaarlijks terugkerende, hoge energiekosten.

Wie heeft ervaring met deze materie en wil Sportclub Purmerland helpen deze ambitie te realiseren? We hebben hulp nodig bij de selectie van een bureau, het organiseren van acties die voortkomen uit het rapport en het eventueel aanvragen van subsidie voor kostenbesparende maatregelen.

 

Graag een e-mail naar Paul Arts, secretaris van SCP, secrscp@gmail.com.

Deel dit bericht: