Vrijwilliger mishandeld: onbevoegden op ons clubterrein

Purmeland, 11 mei 2019
Al enige tijd zijn groepen jongeren (leeftijd 16-20 jaar) op onze velden aanwezig. Zij komen met brommers aan en gaan voetballen op het veld. Deze jongeren zijn, voor zover ons bekend is, geen leden van onze club. Voor de goede orde: het gebeurt buiten de reguliere trainingsmomenten om. Onze vrijwilligers zijn regelmatig op de club en vragen vriendelijk of de jongeren het terrein willen verlaten; het is immers niet toegestaan dat onbevoegden ons clubterrein betreden. Dit is een strafrechtelijke overtreding.
Op het moment dat dit gebeurt, krijgen onze vrijwilligers een grote mond en worden ook bedreigd. Dit heeft er toe geleid dat vrijwilligers zich onveilig voelen en daarmee afhaken. Kortom een zorgelijke ontwikkeling.
Gistermiddag is een van onze trouwe vrijwilligers mishandeld door een groep jongeren. Vreselijk voor de persoon. Rond drie uur in de middag was er weer eens een groep jongeren op onze velden en heeft dit geleid tot geweld.  Een lang verhaal kort: onze vrijwilliger is lichamelijk mishandeld of kort gezegd: in elkaar geslagen. Er is inmiddels aangifte gedaan. Vandaag heeft het bestuur contact gehad met onze vrijwilliger en het gaat gelukkig alweer wat beter.
Het bestuur is erg geschrokken en neemt de zaak hoog op; er zal (opnieuw) contact worden opgenomen met de gemeente en wij zullen vragen om intensivering van de handhaving.
Tot slot: Wij willen alle leden vragen alert te zijn en direct te bellen met de Politie indien zij een dergelijke situatie waarnemen.
Het bestuur

Deel dit bericht: