Scheidsrechter zaken

Spelregels 2016 -2017: Klik hier voor wijzigingen

 

Website spelregels: Voetbalmasterz.nl

Download: Spelregelboekje

 

Pupillenscheidsrechter

Je bent 12 jaar of ouder en het leiden van pupillenwedstrijden lijkt je leuk. Maar waar kun je leren een prima pupillenscheidsrechter te worden? Dat kan gewoon bij je eigen vereniging SC Purmerland. Dit doen wij via de officiële KNVB opleiding pupillenscheidsrechter. Als je bij ons de opleiding Pupillenscheidsrechter volgt, dan sta je binnenkort als een echte scheidsrechter pupillenwedstrijden te fluiten bij onze club.

Tijdens de korte cursus leer je de spelregels 7 tegen 7. Het leiden van wedstrijden 4 tegen 4 en 7 tegen 7 oefen je in de praktijk. Na de opleiding ben je scheidsrechter bij de E- en F-pupillen. Later kun je doorstromen naar de D junioren en zelfs de echte Basis Opleiding Scheidsrechter gaan volgen.

Organisatie Het cursusdeel bestaat uit twee bijeenkomsten van 2,5 uur of een bijeenkomst (bijvoorbeeld op een dag in de schoolvakantie) van 5 uur en wordt bij een voetbalvereniging georganiseerd.

Toelating Jongeren in de leeftijd van 12 tot 19 jaar

Kosten Worden betaald door de club.

Informatie en aanmelding bij Pieter Bosschieter mail: scp.scheids@outlook.com  of mobiel: 06-37169054

Praktijk

Na het slagen van de cursus, krijg je de officiële KNVB badge en een echt tenue van de club. Je wordt dan in overleg ingedeeld op de zaterdagmorgen en je wedstrijden fluiten. Één of allebei je ouders zullen je als praktijkbegeleider gaan begeleiden. Zij doen dit samen met één van onze ervaren clubscheidsrechters.

scheidrechterbadge

 

 

AANVULLENDE RICHTLIJN REGEL 11 – BUITENSPEL

Op verzoek van een aantal voetbalbonden en federaties aangaande de buitenspelregel, wil de IFAB extra verduidelijking en richtlijnen geven rondom de definitie van overtreden van de buitenspelregel bij “ beïnvloeden spel tegenstander” en de definitie van “redding” in de context van de buitenspelregel.

1. Beïnvloeden spel tegenstander

Verduidelijking

In aanvulling op de spelsituaties die al in de spelregels zijn weergegeven zal een speler die zich in buitenspelpositie bevindt ook worden bestraft als hij:

– duidelijk probeert een bal in zijn buurt te spelen waarbij zijn actie een tegenstander beïnvloed

of

– een duidelijk actie onderneemt die duidelijk de mogelijkheid van een tegenstander om de bal te spelen beïnvloed

Richtlijnen

‘Duidelijk probeert’  – deze formulering is bedoeld om te voorkomen dat een speler, die van een redelijke afstand naar de bal toeloopt, wordt bestraft (behalve als hij dicht bij de bal komt).

‘Dichtbij’ is belangrijk zodat een speler niet wordt bestraft als de bal duidelijk over zijn hoofd gaat of duidelijk voor hem langs gaat.

‘Beïnvloed’ gaat over (de mogelijkheid van) het spelen van de bal door de tegenstander en betreft ook situaties waarbij de tegenstander zijn beweging om de bal te spelen verlaat, gehinderd of voorkomen wordt door de buitenspel staande speler.

Echter, als een speler zich in buitenspelpositie bevindt wil dat niet altijd zeggen dat bij invloed heeft op de situatie.

Bijvoorbeeld:

– Als de bal aan de rechterkant van het veld is en de spel er in het centrum zich beweegt naar een nieuwe aanvalspositie is hij niet strafbaar buitenspel, behalve wanneer zijn actie de mogelijkheid van de tegenstander om de bal te spelen beïnvloed.

– Wanneer een speler probeert een bal te spelen die het doel in gaat , zonder dat hij een tegenstander belemmerd, of wanneer er geen tegenstander in de buurt is,

behoort hij niet bestraft te worden.

2. Redding

Verduidelijking

Regel 11 geeft situaties aan wanneer een buitenspel staande speler wordt bestraft wanneer hij zich actief met het spel bemoeit en hierbij behoren:

– “Voordeel halen uit zijn positie” betekent de bal spelen

  i.  die terug in het spel komt via de doelpaal, lat of een tegenstander terwijl hij zich in buitenspelpositie bevindt

  ii. die terugkaatst, afgebogen (deflected) of naar hem wordt gespeeld vanuit een bewuste redding van een tegenstander, terwijl hij zich in buitenspelpositie bevindt

 Een speler , in buitenspelpositie, die de bal ontvangt van een tegenstander die de bal bewust speelt (behalve vanuit een bewuste redding) wordt niet geacht

 voordeel uit zijn positie te halen.

Zoals in de laatste zin weergegeven kan een redding gemaakt worden door iedere speler en niet alleen door de keeper. Daarom wil de IFAB graag duidelijk maken

dat:

Een redding is wanneer een spel er de bal stopt die in of erg dicht bij het doel komt met een lichaamsdeel behalve zijn handen (behalve de keeper binnen zijn eigen strafschopgebied).

Nota bene: deze definitie is in lijn met het begrip redding uit Regel 12

 

Uitleg andere interpretatie van de  buitenspelregel: klik hier voor video

 

 

Verenigingsscheidsrechter

Even een bericht op het scheidsrechters gebied.

Op de zondag gaan we een groot probleem krijgen om scheidsrechters in te delen.

Mocht je ons uit de brand willen helpen dan kun je hier aanmelden bij Pieter Bosschieter om deze stap te nemen, mocht je het te spannend vinden helpen we je op weg met een opleiding.

Lijkt het je leuk voetbalwedstrijden in goede banen te leiden en denk je over voldoende leidinggevende capaciteiten te beschikken om dat voor elkaar te krijgen, dan ben je de juiste persoon om scheidsrechter veldvoetbal te worden. Wij zorgen tijdens de verenigingsopleiding scheidsrechter veldvoetbal voor een praktijkgerichte opleiding, zodat je met voldoende ‘bagage’ aan de slag kunt bij 11 tegen 11 wedstrijden bij je club.
Tijdens de opleiding oefen je op het veld met leiding te geven aan 22 spelers en het toepassen van de spelregels.

 

Organisatie
De opleiding bestaat uit vier bijeenkomsten van 3 uur, elke maand is er een bijeenkomst. Daarnaast fluit je minimaal vier stagewedstrijden bij je eigen vereniging onder begeleiding van een praktijkbegeleider scheidsrechter. De opleiding wordt ’s avonds gegeven op een accommodatie van een voetbalvereniging. Tijdens de opleiding krijgen de deelnemers opdrachten die altijd te maken hebben met je eigen wedstrijden.

De deelnemers die aan de voorwaarden hebben voldaan, ontvangen het diploma “Verenigingsscheidsrechter Veldvoetbal”. Zij kunnen vervolgens worden aangesteld bij jeugdwedstrijden en/of wedstrijden in het seniorenvoetbal binnen de vereniging.

 

Studiebelasting

Cursusdeel
– Vier bijeenkomsten  12 uur
– Zelfstudie en huiswerkopdrachten   8  uur
Ervaringsdeel
– Fluiten van minimaal vier stagewedstrijden  4   uur
– Assisteren van de scheidsrechter  2   uur
Proeve van bekwaamheid
– Cursusmap  3   uur
Totaal 29  uur

 

Start                             
Bij individuele aanmeldingen moeten er minimaal 18 deelnemers zijn om een opleiding te starten. Een vereniging kan het verenigingspakket afnemen. De vereniging kan met de KNVB afstemmen welke dag het beste uitkomt en er is geen minimum aantal deelnemers vereist. Dit verenigingspakket kan ook in samenwerking met andere verenigingen worden afgenomen.

 

Toelating
De minimumleeftijd is 14 jaar.

 

Voorwaarden voor de vereniging
Begeleiding is cruciaal voor een beginnende scheidsrechter. De praktijkbegeleider heeft daarom een centrale rol gekregen binnen de opleiding om samen met de docent de cursist optimaal te ontwikkelen. Vanwege deze centrale rol is het aanstellen van een praktijkbegeleider door de vereniging een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan de cursus. Van de praktijkbegeleider verwachten wij dat hij/zij bij elke cursusavond aanwezig is en de scheidsrechter(s) binnen de vereniging begeleid. Op basis van de terugkoppeling van de praktijkbegeleider naar de docent wordt het inhoudelijke programma van de opleiding verenigingsscheidsrechter vorm gegeven. Van een praktijkbegeleider verwachten wij dat hij minimaal een Basisopleiding scheidsrechter (BOS) of opleiding Verenigingsscheidsrechter met succes heeft afgerond.

Wanneer het uw vereniging niet lukt om een praktijkbegeleider aan te stellen, neem dan contact op met ons zodat we samen kunnen kijken naar een passende oplossing.

 

Kosten
Individueel € 70,- (inclusief digitaal lesmateriaal) Deze worden door de club betaald.
Verenigingspakket € 1080,00 (inclusief digitaal lesmateriaal)

 

Informatie 
Pieter Bosschieter 06-37169054   mail:pieterencorrieboss@upcmail.nl

 

Annuleren
De kandidaat kan zijn aanmelding annuleren, mits de annulering schriftelijk geschiedt binnen 14 dagen na aanmelding. Bij annulering is de KNVB gerechtigd de voor die deelnemer reeds gemaakte kosten (inclusief administratiekosten) in rekening te brengen.

 

 

 

 

 

 

BOS

Basis Opleiding Scheidsrechter (B.O.S)

Op 23 april is SC.Purmerland weer 3 scheidsrechters rijker geworden.
Onder het toeziend oog van de KNVB, scheidsrechtersvereniging Waterland en de praktijkbegeleiders is er een oefenwedstrijd gespeeld onder de C junioren, deze moesten begeleid worden door een groep scheidsrechters in opleiding.
De bedoeling was dat er een praktijkexamen werd uitgevoerd, dit kwam er op neer dat er elk kwartier wat andere scheidsrechters in kwamen en werden beoordeeld naar wat ze hebben geleerd.
Verschillende verenigingen hebben deel genomen waar onder andere De Rijp en Marken.
Purmerland werd vertegenwoordigd door Marco van Grevenbroek, Mike Drost en Peter de Lange.
De praktijkbegeleider was Andre Langeberg.
De meeste jongens van de groep zijn geslaagd en zeker die van Purmerland.
Mike, Peter en Marco hebben veel waarde gehecht aan de praktijkbegeleiding van Andre, waarvoor dank.
Namens SC.Purmerland gefeliciteerd.

 

 

Scheidsrechters 2014

Pupillenscheidsrechters cursus

SC Purmerland is weer acht scheidsrechters rijker geworden.
Een tweedaagse cursus bij Purmersteijn in samenwerking met de scheidsrechtersvereniging Waterland en de KNVB waarbij afgelopen zaterdag de praktijk om de hoek kwam kijken.
Er wordt een partij gevoetbald tussen twee teams (F) de cursisten zo rond de 15 van diverse clubs uit Waterland gaan elk 10 minuten fluiten.
Het mooie is dat iedereen van elkaar leert, iedereen moet een beoordeling van elkaar maken.
Na zaterdag zijn de jongens geslaagd, Andre Langeberg heeft toe gezien op de jongens.
Het is wel van belang dat deze jongens begeleiding nu nodig hebben bij de wedstrijden op de zaterdag, dit kan Andre nooit aan.
We hopen dat er een ouder of opa of oma is die deze jongens wil gaan begeleiden in samenwerking met de jeugdcommissie en Andre natuurlijk.
Dat is helemaal niet moeilijk maar we moeten de jongens wel steunen.
De jongens die zijn geslaagd zijn:

Mart de Lange
Tiuri Jansen
Joey Smid
Maikel Gascer
Tijn Wilkes
Oscar Koudstaal
Koen Visser
Tom Jonker

Namens SC Purmerland gefeliciteerd we wensen de jongens veel succes en veel plezier.
Pieter Bosschieter

ps2014

2014
Praktijkbegeleider Andre Langeberg, Dylan de Best, Tiuri Jansen, Rens van Grevenbroek

 

ps2012

2012
Linksachter : Chris van Wezel, Romano Mundo, Kelvin Jansen, Branko de Braaf, Ismael Faiz, Stan Bakker.
Links staand: Immy Hoving (sponsor), Ryan van Leeuwen, Jasper Krijl, Mike Drost, Remco Vink.
Rechts staand: Andre Langeberg (Praktijkbegeleider)

 

Aandacht punten bij het fluiten van jeugd elftallen

Nu jullie zelfstandig en met steun van een coach de wedstrijden gaan fluiten, geef ik jullie hieronder een aantal punten aan, die jullie als geheugen steuntje kunnen gebruiken.

 1. Zorg ervoor, dat als je een wedstrijd van de E of F gaat fluiten, je 15 min. vóór de wedstrijd aanwezig bent, en meld je in de bestuurskamer, zodat ze weten dat jij aanwezig bent.
 2. 5 min voor de wedstrijd ga je het veld op (zorg ervoor dat je fluit, boekje, en potlood of pen en horloge bij je hebt) en stel je voor aan beide partijen, zodat ze weten dat jij de scheidsrechter bent.
 3. Als het tijd is om te beginnen fluit je éénmaal hard op de fluit, en laat de bezoekende vereniging aftrappen, en zorgt ervoor dat de thuisploeg op 5 m afstand staat. Noteer wie er aftrapt ( want anders kan je na de rust verrast worden dat dezelfde partij weer wil aftrappen, hebben ze bij mij ook weleens geprobeerd).
 4. Je noteert de begintijd, zodat je je niet kan vergissen wanneer het rust is. ( Let op; F pupillen spelen 2x 20 min. en E pupillen spelen 2x 25 min).
 5. Na elk doelpunt bij een F en E elftal pak je de bal op, en loop je met de bal onder je arm richting middenstip, en ondertussen pak je je boekje en noteert het doelpunt ( doe dit in alle rust), daarna leg je de bal in het midden en laat opnieuw aftrappen, met de tegenpartij weer op 5m afstand.
 6. Bij het fluiten van de E en F elftallen moet je opletten dat bij een overtreding, of als er een speler gevallen is en gaat huilen, je fluit en de leider / verzorger toelaat, je hervat het spel dan met een vrije schop of een hoogte bal./ scheidsrechtersbal.
 7. Als het rust is fluit je 3x achter elkaar en neemt de bal in beheer en gaat naar de kantine en neemt een rust-pauze van 10min, waarin je ook voorzien wordt van een frisdrank ( dit mag je als het vergeten wordt ook vragen aan diegene die bestuursdienst heeft).
 8. Na de rust trapt de thuis-club af, en noteer je weer de tijd, zodat je weet wanneer het “einde wedstrijd” is
 9. Als de wedstrijd afgelopen is fluit je weer 3x achter elkaar.
 10. Na afloop volgen de strafschoppen,zet de doelen 90 graden gedraaid op het veld (dan blijft de bal op het veld als hij over word geschoten, en niet op de weg) je past zelf de 8m uit,( dat zijn ongeveer 10 passen voor een pupillenscheidsrechter en legt plusminus 1m van die plek iets als markering bv een boekje of jack neer zodat je niet steeds moet uit meten). en je geeft beide partijen duidelijk aan, dat je eerst moet fluiten voordat de speler de strafschop neemt ( gebeurt dit niet dan laat je de strafschop overnemen). Zelf sta je plusminus 3 m vanaf de doelpaal en 1 m in het veld vanaf de rechter doelpaal (gezien vanuit dat jij als keeper in het doel zou staan) Let er ook op dat de keeper op de doellijn staat, en niet ervoor ( zeg hem dit voordat de strafschop genomen wordt)
 11. Als de strafschoppen genomen zijn zorg jij ervoor dat de bal bij de leider terecht komt.
 12. Je gaat naar de bestuurskamer en geeft de uitslag door.