Cookie beleid sc Purmerland

De website van sc Purmerland is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Lidmaatschap

Lidmaatschap

Inschrijving
Inschrijfformulier volledig invullen en inclusief pasfoto inleveren. Formulier is hier te downloaden.

Het formulier kan ingeleverd worden bij Irma Hoezee (ledenadministratie). Opsturen kan ook of deponeren in de brievenbus van SC Purmerland. Adressen zijn terug te vinden onder aan dit formulier. Tot slot kan het formulier ook online verstuurd worden.

Uitschrijving
Uitschrijving dient schriftelijk of via email te geschieden voor 31 mei, graag met alle naam- en adresgegevens. Zijn uitschrijvingen te laat binnen, dan is er nog contributie verschuldigd voor het komende seizoen, dit omdat SC Purmerland bij te laat afmelden bij de KNVB, ook contributie verschuldigd is voor het komende seizoen aan de KNVB. Uitschrijvingen kunnen opgestuurd worden naar Irma Hoezee (ledenadministratie). Adres is terug te vinden onder aan dit formulier.

Wil een speler uitschrijven om bij een andere vereniging te gaan voetballen, dan dient er een overschrijving te worden gedaan, zie volgende alinea. Let op! Wil een speler binnen 3 jaar na uitschrijving toch bij een andere vereniging gaan voetballen dan dient er toch nog een overschrijving te worden gedaan, zie volgende alinea.

Donateur / Niet-spelend-lid
Wilt u SC Purmerland wel steunen, maar niet actief meedoen met het voetballen?
Dat kan natuurlijk ook.
U kunt dan donateur of niet-spelend-lid worden.
De vereniging heet deze leden ook van harte welkom.

Overschrijven
Overschrijving naar SC Purmerland vanaf een andere club gebeurt tegenwoordig digitaal. Na ontvangst van een aanmeldingsformulier wordt de speler aangemeld en wordt de overschrijving in werk gezet. Zodra de andere club en de bond akkoord hebben gegeven, heeft de overschrijving plaats gevonden.

Wanneer een speler overschrijving van SC Purmerland naar een andere club wil, dan meldt de speler zich aan bij de nieuwe voetbalvereniging. Zij zullen de aanmelding verrichten en Sc Purmerland zal het overschrijvingsverzoek ontvangen. Nadat aan de betalingsverplichtingen naar SC Purmerland is voldaan wordt het overschrijvingsverzoek goedgekeurd.

Adressen
Senioren & Jeugd
Irma Hoezee: [email protected]
Download: Aanmeldings-/wijzigingsformulier

Stappenplan aanmelding nieuw jeugdlid
Ouders melden het nieuwe lid aan bij een trainer, leider of jeugdcoördinator. Het kan ook dat het nieuwe lid zich direct via de website heeft aangemeld (zie inschrijving).

Inschrijving
Indien er geen tijdelijke ledenstop/wachtlijst is, krijgt het nieuwe lid van de jeugdcoördinator het verzoek om zich in te schrijven met behulp van het formulier: Aanmeldings-/wijzigingsformulier
De inschrijving moet worden gericht aan: l[email protected]
Indien het nieuwe lid zich direct via de website heeft aangemeld, zorgt de ledenadministratie ervoor dat de jeugdcoördinator bericht krijgt van de aanmelding.

Plaatsing
Plaatsing gaat op basis van leeftijd (JO8 t/m JO19) en aanmelddatum. Het nieuwe lid wordt in overleg met trainer, leider, jeugdcoördinator en leden van het jeugdbestuur geplaatst in een team. Indeling gebeurt op basis van trainingen en wedstrijden en is o.a. afhankelijk van de voetbaltechnische bagage van het nieuwe lid en de ruimte binnen de teams.
Trainer/leider/jeugdcoördinator en leden van jeugdbestuur communiceren over de plaatsing met de spelers zelf en de ouders.

Wachtlijst
Indien er een tijdelijke ledenstop is, wordt het lid met een aanmelddatum op een wachtlijst geplaatst. Ouders en toekomstige leden worden hierover ingelicht door trainer/leider/ jeugdcoördinator.
Regelmatig wordt, bij vertrek van leden, door de coördinator en leden van het jeugdbestuur bekeken of jongens en meisjes van de wachtlijst geplaatst kunnen worden in een team.

 

Contributiereglement SC Purmerland.

1. Het seizoen loopt van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgende jaar.

2. Men is in principe voor een geheel seizoen contributie verschuldigd, ook bij tussentijdse opzegging. Bij aanmelding in de loop van het seizoen is een aangepaste contributie verschuldigd.
a. Periode van 01-07 t/m 31-12 volledige contributie;
b. Periode van 01-01 t/m 30-06 de helft van de contributie.

3. Het bestuur heeft de mogelijkheid om leden die zich niet houden aan de betalingstermijnen t.a.v. contributie – en boetebetaling, te royeren als lid van de vereniging.

4. De contributie wordt in ieder geval jaarlijks aangepast met het CPI (Consumenten Prijs Indexering).

5. Indien men het lidmaatschap wenst op te zeggen dan dient dit voor 31 mei schriftelijk bij de ledenadministratie te gebeuren. Deze opzegging wordt alleen ingewilligd indien aan alle financiële verplichtingen ten opzichte van de vereniging zijn voldaan. Indien geen opzegging voor deze datum plaatsvindt dan wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met één seizoen. Bij opzegging tussen 1 juni en 31 juli is 50 % van de contributie verschuldigd; bij opzegging na 1 augustus is de gehele contributie verschuldigd.

6. Men is verplicht de machtiging tot automatische afschrijving van de contributies en opgelegde boetes door de KNVB, zoals vermeld op het aanmeldingsformulier, in te vullen en te tekenen, anders kan de aanmelding niet worden geaccepteerd.

7. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

8. De contributie wordt via automatische incasso in een termijn geïncasseerd.
De incasso vindt plaats eind september.

Contributie SC Purmerland seizoen 2023-2024

Categorie Leeftijdscategorie op 1 januari Contributie
O19 & O18 geboren op of na 1-1-2005 t/m 31-12-2006 197,00
O17 & O16 geboren op of na 1-1-2007 t/m 31-12-2008 186,00
O15 & O14 geboren op of na 1-1-2009 t/m 31-12-2010 176,00
O13 & O12 geboren op of na 1-1-2011 t/m 31-12-2012 163,00
O11 & O10 geboren op of na 1-1-2013 t/m 31-12-2014 152,00
O9 &O8 geboren op of na 1-1-2015 t/m 31-12-2016 143,00
Kabouters geboren op of na 1-1-2017 92,00
Senioren geboren voor 1-1-2005 234,00
Veteranen   118,00
Zaalvoetbal   175,00
Niet spelend lid   96,00
Donateur   50,00

In de contributie van alle spelende en niet spelende leden is een contributie aan de KNVB inbegrepen.
In de contributie van alle spelende leden is een vergoeding voor kleding ad € 20,00 inbegrepen.
Zodra de inschrijving van een lid is geaccepteerd, gaat ook de verplichting tot betaling van de verenigingscontributie in.

 

9. Boetes (gele-, rode kaarten e.d.) worden tweemaal per jaar (januari en mei) automatisch geïncasseerd.

Boetes

KNVB boetes

Senioren  
De eerste registratie (gele kaart) alsmede de eventuele daaropvolgende registratie tot en met de derde registratie €16,20
Vanaf de vierde registratie (gele kaart) elke registratie €28,60
Strafoplegging bij directe straffen (rode kaart), alsmede twee waarschuwingen (gele kaarten) in een wedstrijd
Junioren en pupillen  
De eerste registratie (gele kaart) alsmede de eventuele daaropvolgende registratie tot en met de derde registratie €7,40
Vanaf de vierde registratie (gele kaart) elke registratie €16,20
Strafoplegging bij directe straffen (rode kaart), alsmede twee waarschuwingen (gele kaarten) in een wedstrijd

Boetes die aan een team worden opgelegd zullen worden door belast aan alle spelers die op het wedstrijdformulier staan.
Boetes worden automatisch geïnd.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!